POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem formularza jest  Izabela Jaworska-Turla prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Jaworska-Turla pod adresem: Józefów, ul. Grottgera 28, 05-410 Józefów, NIP: 532 191 05 53, adres e-mail: kancelaria@jaworska-turla.pl
 2. Serwis umożliwia osobom odwiedzającym skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”) – zgodnie z RODO.
 4. Podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające Serwis i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do skutecznego przesłania Formularza do Kancelarii.
 5. Zgoda na przetwarzanie podanych danych osobowych może być w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane jakimkolwiek odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO.
 7. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do jej danych
  2. prawo sprostowania jej danych
  3. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”)
  4. prawo ograniczenia jej danych
  5. prawo przeniesienia jej danych
 1. W celu skorzystania z ww. praw, należy skontaktować się z Kancelarią.
 2. Osoby odwiedzające Serwis mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza RODO.
 3. Skontaktowanie się z Kancelarią za pośrednictwem Formularza wymaga wskazania następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu e-mail.
 4. Wypełnienie i przesłanie Formularza jest dobrowolne. Sam fakt wypełnienia i przesłania Formularza nie rodzi po stronie osób odwiedzjących Serwis ani Kancelarii żadnych zobowiązań finansowych, lub zobowiązań innego rodzaju.
 5. Kancelaria przetwarza dane osobowe jej przekazane za pośrednictwem Formularza wyłącznie w celu skontaktowania się w opisanej sprawie, po uzyskaniu uprzedniej zgody osoby odwiedzającej Serwis.
 6. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielenia zgody na takie ich przetwarzanie.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgody przez osobę, której te dane dotyczą.

 

 

Brak możliwości komentowania