Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest ustalana indywidualnie z Klientem. Przy ustaleniu wynagrodzenia uwzględniany jest rodzaj sprawy, stopień złożoności i skomplikowania sprawy, niezbędny nakład pracy. Kwota wynagrodzenia uwzględnia podatek VAT według obowiązującej stawki. Kancelaria podchodzi elastycznie do warunków wynagrodzenia i jest otwarta w tym zakresie na negocjacje. W Kancelarii stosowane są następujące typy wynagrodzeń:

– Wynagrodzenie ryczałtowe. Jest to wynagrodzenie stosowane w przypadku stałej obsługi prawnej. Obejmuje ono określone, miesięczne wynagrodzenie w stałej, niezmiennej wysokości bez względu na nakład pracy w danym miesiącu. Wynagrodzenie to może też przybrać charakter jednorazowy np. z góry określone wynagrodzenie za udzielenie porady prawnej, sporządzenie pisma procesowego.

– Wynagrodzenie godzinowe. Wysokość tego wynagrodzenia zależy od liczby przepracowanych godzin. Stosowane jest w przypadku porad, konsultacji prawnych, przygotowywania opinii prawnych i innych dokumentów dla Klientów niekorzystających ze stałej obsługi prawnej świadczonej przez Kancelarię

– Wynagrodzenie za zastępstwo procesowe.

Brak możliwości komentowania